Een slim programma!

Het programma Bankmutaties maakt een jaaroverzicht van uw in- en uitgaven,  waarin de bedragen per rubriek per maand weergegeven worden. De rubrieken kunt u zelf eenvoudig maken, en later eventueel aanpassen. De gemaakte rubrieken en de overzichten staan in een enkel excel document. Het programma maakt gebruik van het afschriftenbestand dat bij uw bank gedownload kan worden. De bankafschriften worden niet naar de website gestuurd, maar blijven enkel op uw computer.