Bankmutaties

Alle banktransacties in een excel document

Een slim programma!

Het programma Bankmutaties¬†maakt een jaaroverzicht van uw in- en uitgaven, ¬†waarin de bedragen per rubriek per maand weergegeven worden. De […]

Voor wie is het?

Het programma is voor iedereen die online bankiert en die een financieel overzicht wil bijhouden van alle bij- en afschrijvingen. […]

Ondersteunde banken

Bij de meeste banken kunnen de afschriften van een bepaalde periode gedownload worden. Dit zijn excelbestanden of zogenaamde komma-gescheiden tekstbestanden […]